S+B Rotterdam

S+B paspoort naar een veilig lab Om van een willekeurige ruimte of gebouw een laboratorium te kunnen maken zijn de producten en diensten van S+B essentieel. S+B heeft in samenwerking met ontwerpbureau NPK haar zuurkasten, laboratorium- en practicummeubilair ontwikkeld. Voor iedere inrichtingswens is er praktisch en flexibel meubilair in het programma. Hierop aansluitend is vakkundig advies en adequate begeleiding noodzakelijk. Door te anticiperen op bestaande en toekomstige processen van gebruikers, wordt de meest efficiënte inrichting geboden voor laboratoria en klaslokalen. S+B geeft een totaaladvies, van ontwerp tot aan het gebruik van de ruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met belangrijke aspecten zoals duurzaamheid, veiligheid en flexibiliteit.

Naw gegevens

Elandstraat 77
3064AG Rotterdam
NEDERLAND

0102582580


De heer E. Vette
info@splusb.nl
splusb.nl